Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Βαρεμένοι Γεωερευνητές

Řecko 12 let   11 / 10

Název projektu:

Η λίμνη Κάρλα και η κακοκαιρία Ντάνιελ

Výzkumná otázka

Πως μπορούν τα δορυφορικά δεδομένα να συμβάλλουν στα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της λίμνης Κάρλας;

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Η λίμνη Κάρλα στην περιοχή της Θεσσαλίας, είχε αποξηραθεί τη δεκαετία του 1960. Μετά από το έντονο καιρικό σύστημα Daniel, στις αρχές του Σεπτέμβριου 2023, η περιοχή δέχθηκε τεράστιες ποσότητες ομβρίων υδάτων, που αντιστοιχούν σε ποσότητα μεγαλύτερη της τριετίας. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα η λίμνη να επανέλθει στην αρχική της έκταση, καθιστώντας την προσωρινά, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος, με δεύτερη την Τριχωνίδα. Απόρροια αυτού ήταν η κάλυψη μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται, μέχρι και τις αρχές του 2024, κάτω από το νερό. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την ανασκόπηση της ιστορίας της λίμνης Κάρλας, θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Για αυτό το λόγο θα εκμεταλλευθούμε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν πριν και μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ .

Téma projektu

Extrémní počasí

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει την χρήση του λογισμικού θέασης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, ΕΟ browser. Μέσα από το λογισμικό αυτό σε πρώτη φάση θα γίνει προσπάθεια καθορισμού του γεωπεριβάλλοντος της αρχικής περιοχής, όπως η αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου, της έκτασης πρασίνου, των χρήσεων γης.
Σε 2η φάση, μέσω της διαχρονικής δορυφορικής παρατήρησης της ευρύτερης περιοχής θα παρατηρήσουμε εικόνες πριν και μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με διάφορους δείκτες.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.