Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Colegio Magdalena

Španělsko 15 let   15 / 5

Název projektu:

Vigilantes del suelo

Výzkumná otázka

¿ Qué datos y estrategias son las más efectivas para la protección y restauración de suelos degradados en Europa, considerando su impacto en la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

La degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad relacionadas con el cambio climático.

Téma projektu

Zemědělství

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

El problema ambiental/climático local que deseo investigar se centra en la interrelación entre la degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, en el contexto del cambio climático. La degradación del suelo compromete la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios vitales, como la agricultura sostenible y la absorción de carbono. Esto a su vez contribuye a un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, exacerbando el cambio climático. Navíc úbytek biologické rozmanitosti negativně ovlivňuje odolnost ekosystémů vůči klimatické změně. Esta investigación busca comprender las interacciones y buscar soluciones integradas para abordar estos desafíos ambientales y climáticos locales.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.