Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: PEREJIL

Španělsko 14 let   4 / 3

Název projektu:

: Legislación, tamaño y contaminación de las ciudades

Výzkumná otázka

¿Afecta el tamaño de las ciudades a los niveles de contaminación atmosférica de forma lineal?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

El crecimiento urbano y el aumento de la población en las ciudades plantean desafíos ambientales, especialmente los relativos a la calidad del aire. Coslada, nuestra ciudad, vuelve a ser, un año más, una de las ciudades con los niveles de contaminación más altos de la Comunidad de Madrid y de España.
En nuestro proyecto seleccionaremos una muestra de ciudades de nuestra provincia de diferentes tamaños e investigaremos si existe una relación lineal entre el tamaño de la población de dichas ciudades y los niveles de contaminación de las mismas, analyzando las fuentes de contaminación que pueden influir en la calidad del aire y por consiguiente en la salud de sus habitantes y en el medio ambiente.
Además, investigaremos si las ciudades seleccionadas están implementando medidas para reducir la contaminación, como restricciones de tráfico, promoción del transporte público, uso de energías limpias y protección de áreas verdes, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir los impactos ambientales.

Téma projektu

Znečištění ovzduší

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Recolección de Datos: Zjistili jsme různé zdroje, mimo jiné informace o družicích Sentinel a o červených stanicích Evropské agentury pro životní prostředí, abychom získali údaje o počtu obyvatel v jednotlivých městech a o úrovni znečištění ovzduší, včetně částic PM2,5, PM10, oxidů dusíku, ozonu a dalších znečišťujících látek.
Análisis Estadístico: Utilizaremos métodos estadísticos para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la ciudad y los niveles de contaminación. Se considerarán otros factores como variables independientes.
Kontrola proměnných: Las conclusiones de la investigación se utilizarán para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la población y la contaminación en las ciudades.... Propondremos recomendaciones que se basarán en los resultados que obtengamos y podrían abarcar políticas de control de la contaminación, planificación urbana y promoción de prácticas sostenibles.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.